Heel, heel lang geleden, toen de Maes nog door Hoegaarden en Corsendonk stroomde, stond er in een ver en vreemd land een groot Kasteel. In dat Kasteel woonde een Koninck en die Koninck had een wonderschone dochter, de mooie Stella. Rond het kasteel lag een heel groot park met een prachtige vijver en vele hoge bomen. In het midden van dat park stond een Palm in wiens schaduw de mooie Stella erg graag vertoefde. Een zekere heer Liefmans, die zijn hart aan de mooie Stella verloren had, sprak op een dag tot de Heer Heineken, die een graaggeziene gast was op het kasteel: "Wat moet ik doen om de mooie Stella voor mij te winnen?" Heer Heineken antwoordde: "Stella is een natuurminnend meisje. Schenk haar iets uit de natuur, dat zal zeker haar hart beroeren". Maar de jonge, gebruinde Rodenbach, die achter de Palm zat en had meegeluisterd, voelde ook wel iets voor de mooie Stella en dacht... en dacht... en dacht... Ondertussen was Heer Liefmans echter naar de mooie Stella gegaan en vroeg haar met hem te wandelen in het grote park. Dat vond de mooie Stella uitstekend. Terwijl ze door de mooie lanen liepen, kwamen ze Straffe Herdrik uit Zulte tegen. Hij groette en ieder ging zijn eigen weg. Aan de vijver zagen de eendjes die juist uit het water kwamen en Kwak - Kwak - Kwak voor haar voetjes liepen. Een eind verder liepen de kuikentjes Trippel en Trippel achter hun moeder aan. "Ach", zei mooie Stella, "zulke mooie kip loopt er in heel West-Vleteren niet". En Lambiek, die juist haar pad kruiste, hoorde het en glimlachte. Eindelijk kwamen ze terug onder de Palm en heer Liefmans bood haar de allermooiste Kriek aan die in de boom te vinden was. Dat vond de mooie Stella heerlijk, maar haar hartje bleef gesloten. Enkele weken later, zo rond de tijd van Kristmas, kwam heer Rodenbach op bezoek. Hij had minder geluk dan de heer Liefmans, want die dag viel de regen met emmers uit de lucht, zodat het onmogelijk was om in het park te wandelen. "Ach, dat geeft toch niets", zei Heer Rodenbach, "l! aat ons dan een rondgang maken in dit sprookjesachtige Kasteel". Dat vond de mooie Stella een goed idee. Ze liepen door de kleine kamers en de grote zalen. Plots schrok de mooie Stella. "Hoor", fluisterde ze Heer Rodenbach in het oor, "het regent binnen, ik hoor het duidelijk". "Maar nee" , zei heer Rodenbach lachend, "Gij vergist u. Het is den Duvel die onder de Trap-pist." Gerustgesteld gingen ze samen de trap op. Toen ze op haar kamertje kwamen, zei heer Rodenbach: " Nu wil ik u mijn geschenk aanbieden. Vermits gij zo van de natuur houdt, schenk ik u mijn Verboden Vrucht". De mooie Stella was verrukt en terstond ging haar hartje open. Ze was zo gelukkig dat ze meteen naar de Koninck snelde en vroeg om de heer Rodenbach te mogen trouwen. Dat vond de Koninck goed. Hij gaf een heel groot feest, waar al de mensen van Hoegaarden, Corsendonck en Zulte bij mochten zijn. Ook de families Liefmans en Heineken waren aanwezig. Daar was zelfs een Kastaar en een Geuze die de Palm versierden met Kriek en Framboze. Overal werd er gezongen "waar Maes en Schelde vloeien". Al de gasten hadden een bak zelfgebrouwen bier meegenomen. Het werd het grootste bierbanket dat er ooit gehouden is. En onze mooie Stella en Bruine Rodenbach leefden nog lang en gelukkig.

En als dit niet waar is dan mag den Duvel mij komen halen.

-

 

 

"Mama, ik ben al bijna veertien. Mag ik nu eindelijk een BH dragen?"
"Nee, Karel!"

-

 

 

Er staat een dom blondje in het holst van de nacht onder een lantaarn iets te zoeken.

Een voorbijganger vraagt of ze iets kwijt is.

Bevestigend antwoordt ze, dat ze haar portemonnee een stuk verderop verloren heeft.

Waarom zoek je dan hier, vraagt de voorbijganger?

Omdat er hier meer licht is, antwoordt het blondje.

-

 

 

Mijn vader en ik woonden boven een sigarenzaak en wij bezaten een televisie. Boven ons woonden een knappe weduwe en haar even knappe dochter. Zij bezaten geen televisie en kwamen daarom vaak bij ons kijken. Na een paar weken werd ik verliefd op de knappe weduwe en trouwde haar. Mijn vader werd verliefd op de knappe dochter en trouwde ook.

En toen begon de narigheid...

Daar mijn vader trouwde met de dochter van mijn vrouw, en dus ook mijn dochter, is mijn dochter thans mijn moeder. Tegelijkertijd ben ik haar vader want ik ben immers met haar moeder getrouwd. Verder is mijn vader de schoonvader van mijn vrouw, omdat ik zijn zoon ben en haar echtgenoot. Mijn vader is echter ook de schoonzoon van mijn vrouw, die tevens zijn schoondochter is omdat zij getrouwd is met mij.

Maar dat is nog niet alles...

Mijn vrouw krijgt een prachtige zoon en nu begint de ellende pas goed. Mijn zoon is allereerst mijn zoon. Goed maar hij is de broer van mijn moeder, omdat zij de dochter is van mijn vrouw en getrouwd is met mijn vader. Zodoende ben ik een neefje van mijn zoon en daardoor een neefje van mijn dochter, omdat zij een zuster van hem is. Zij, mijn moeder, die trouwens ook mijn dochter is, is dus tegelijkertijd mijn tante; en mijn vader, haar echtgenoot, is dus mijn oom. Mijn vader is tevens grootvader geworden. Zijn echtgenoot, mijn dochter, is dus grootmoeder. Mijn vader en ik zijn dus over-grootouders geworden van onze zoon.

Maar het werd nog veel en veel erger...

De jonge vrouw van mijn vader wordt moeder en haar zoon wordt mijn broer, die tevens zoon van mijn tante is en dus mijn neef. Verder is mijn eigen zoon de oom van mijn broer , omdat mijn broer een zoon is van zijn zuster. Mij vrouw is grootmoeder geworden, want de jonge zoon van mij vader is de zoon van haar dochter. Aangezien ik met haar getrouwd ben, ben ik grootvader. Let wel, grootvader van mijn broer. Aangezien de grootvader van broer ook mijn grootvader is, ben ik dus mijn eigen grootvader!

Volgens mij hadden die knappe weduwe en haar knappe dochter beter zelf een televisie kunnen aanschaffen. Dan had het allemaal niet zover hoeven komen.

-

 

 

Een leraar vroeg in het begin van het schooljaar de namen van zijn leerlingen op.

"Hoe heet jij, jongen?".

"Chris Neuken, mijnheer."

"Hoe ?????"

"Chris Neuken, meester."

De meester kreeg al een rode kop met zo'n naam in zijn klas.

"En, heb je nog broers en zusters?"

"Ja, meester. Zeven broers en vijf zussen!"

"Hoe heten zij?"

"M'n broers: Pol Neuken, Rik Neuken, Jef Neuken, Louis Neuken, Piet Neuken, Bart Neuken en Theo Neuken. En m'n zusters: Mieke Neuken, Sofie Neuken, Tine Neuken, Christa Neuken, en Magda Neuken."

"???????????????????? En je vader? Hoe heet die dan ?", vroeg de meester.

"Constant Neuken, meester".

-

 

 

Wat voor kleur hebben je kinderen als je een gele condoom gebruikt?

Helemaal geen kinderen!!!!

-

 

 

(_!_) een kont

(__!__) een dikke kont

 

(!) een smalle kont

 

(_._) een platte kont

(_*_) een verlegen kont

{_!_} een kont met wat cellulitis

(_o_) een kont met veel 'kilometers op de teller"

(_O_) guess...

(_$_) een waardevolle kont

(_@_) een cyberkont

(_#_) een pijnlijke kont

(_%_) aambeien

(o)(o) perfecte borsten

( + )( + ) siliconentieten

(@)(@) met grote 'tchoepekes'

(oYo) push-op tieten

(^)(^) koude tieten

(:o)(o) in een tiet gebeten door een vampier

\o/\o/ oma's tieten

( - )( - ) tegen-de-douchewand-geplakte-tieten

()() Kate Moss (Justine H.)

( o Y o ) playboy-tieten

-

 

 

Maak zelf je eigen kerstkaartjes: